PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. S výhradou bodu 10 tohoto paragrafu, Zákazník, který je zároveň Spotřebitelem, který uzavřel smlouvu na dálku, může odstoupit bez uvedení důvodů, složením vyhlášení v termínu 14 dní. Na dodržení toho termínu stačí poslat zveřejněné prohlášení odstoupení od smlouvy.
 2. V případě odstoupení od smlouvy, Kupní smlouva je považována jako neuzavřená, a Spotřebitel má povinnost vrátit Produkt Prodávajícímu nebo ho předat oprávněné osobě Prodávajícím neprodleně a ne později než je 14 dní ode dne kdy odstoupil od smlouvy jedině, že by sám Prodávající navrhl, že Produkt vyzvedne sám. Na dodržení termínu stačí poslání Produktu před jeho vypršením.
 3. Produkty na vrácení od Vás převezmeme vlastním dopravním prostředkem.
 4. Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty Produktu důsledkem užívání ho nesprávným způsobem. Aby mohl spotřebitel určit povahu, vlastnosti a fungování výrobků, měl by s výrobky zacházet a kontrolovat jejich pouze stejně, jako by to mohl dělat v stacionárním obchodě.
 5. S výhradou bodu 6 a 8 tohoto paragrafu, Prodávající vrátí hodnotu Produktu spolu s náklady na dopravu při použití téže platební metody, kterou použil Spotřebitel, jedině, že by Spotřebitel výrazně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nezpůsobí žádné náklady. S výhradou bodu 7 tohoto paragrafu vrácení je bezodkladné a nejpozději v termínu 14 dnů od momentu obdržení prohlášení od odstoupení od Kupní smlouvy.
 6. Pokud Spotřebitel vybral způsob dopravy jiný než je nejlevnější způsob dopravy nabízen Obchodem, Prodávající nemá povinnost vrátit mu dodatečné náklady.
 7. Pokud Prodávající nenavrhl, že sam převezme Produkt od Spotřebitelské může zadržet vrácení platby od Spotřebitele až do chvíle obdržení Produktu, nebo potvrzení o poslání podle toho co bude dříve.
 8. Spotřebitel odstupující od Kupní smlouvy v souladu s bodem 1 tohoto paragrafu, nese pouze náklady na odeslání Produktu Prodávajícímu.
 9. Prodávající nezajišťuje Spotřebiteli karton, fólii, balení, nebo jiné potřebné věci na vrácení zboží
 10. Prodávající nepřijímá vrácení poslané Zákazníkům na dobírku.
 11. Čtrnáctidenní termín, ve kterém může Spotřebitel odstoupit od smlouvy se počítá ode dne kdy přijal Produkt a případě služby ode dne uzavření smlouvy.
 12. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nemá Spotřebitel v případě Kupní smlouvy:
  1. V jejímž předmětem služby prefarbrikát, vyrobený podle požadavků spotřebitele nebo podle jeho individuálních potřeb (právo na odstoupení od smlouvy mají jen Produkty se standardními rozměry a v základních barevných verzích,
  2. v jejímž předmětem je věc doručena v zapečetěném balíčku, který po vrácení nelze vrátit vzhledem k ochraně zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud je balík otevření po doručení,
  3. v jejímž předmětem jsou věci, které po doručení vzhledem k jejich charakteru jsou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi,
  4. v jejímž předmětem je služba, kterou Prodávající provedl s výrazným souhlasem Spotřebitele, který byl informován před zahájením služby, že po splnění ztratí právo na odstoupení od smlouvy,
  5. v jejímž předmětem je věc, která se rychle kazí, nebo má krátkou trvanlivost.
 13. Právo odstoupení od Kupní smlouvy má Prodávající i Zákazník v případě nesplnění povinností druhé strany v dohodnutém termínu.
pixel